Responsible energy solutions

KPA Unicon erbjuder ansvarsfulla energilösningar och livscykeltjänster

KPA Unicon har flera decenniers erfarenhet av energiprojekt. Vi är specialiserade på skräddarsydda och modulära pannanläggningsprojekt. Våra lösningar använder biomassa och fossila bränslen med hög effektivitet runt om i världen. Vi levererar våra projekt nyckelfärdiga eller som process leveranser beroende på kundernas behov.


Vår egen service enhet erbjuder optimering och underhållstjänster under anläggningens hela livscykel. Med vår erfarenhet kan vi lösa era utmaningar inom energiproduktion.

Uppdrag
Vi levererar ansvarsfulla energilösningar med kundernas framgång och även våra anställdas välfärd, som mål.

Vision
Vi är föregångare i branschen och har ett nära samarbete med våra kunder.

Vår kundkrets:
» Olje- och gasindustrin
» Kärnkrafts företag
» Processindustri
» Byggindustri
» Livsmedelsindustrin
» Fjärrvärme
» Pappersindustrin
» Kemisk industri
» Skogsindustri
» Metallurgi
» Den kommunala sektorn

Lösningar för biobränslen

Vi erbjuder pannanläggningar för produktion av ånga eller hetvatten. Lösningarna är utformade för en effektiv och miljövänlig användning av lokala biobränslen i energiproduktion. Panntekniken baseras antingen på vår patenterade Biograte förbränningsteknik eller pulveriserad pelletsteknik, beroende på vilken typ av bränsle och användningsområde. Våra pannanläggningar är konstruerade och byggda för att uppfylla de strängaste miljökraven.

» Unicon Biograte
kapacitetsområde 3-25 MWth eller 4-37 t / h / panna

» Unicon Pellet
kapacitetsområde 3-25 MWth eller 4-37 t / h / panna
 
Områden:
Biobränsleeldade hetvatten pannanläggningar för produktion av
-    fjärrvärme
-    industriellt bruk, exempelvis vid sågverk
Biobränsleeldade ångpanneanläggningar för produktion av
-    processånga, till exempel inom livsmedelsindustrin
Ångpanneanläggningar och hetvatten pannanläggningar som skall användas som
-    som backup och för toppbelastning

Våra kraftvärmeverk
Unicon Biograte Citius, Unicon Biograte Altius och Unicon Biograte Fortius är våra lösningar för för att producera el i intervallet 2,5 MWe till 10 Mwe och fjärrvärme. Ång parametrar och den producerade ångkapaciteten och är optimerade för varje projekt.
» Unicon Biograte Citius, ~ 2,5 MWe (10 - 14 MWth / panna)
» Unicon Biograte Altius, ~ 5 MWe (18-22 MWth / panna)
» Unicon Biograte Fortius, ~ 10 MWe (36-44 MWth / panna)

Typiska bränslen för våra biobränsleanläggningar
» Bark
» Flis
» Sågspån
» Brikett
» Stycketorv
» Avverkningsrester
» Pellets
» Briketter
Sekundära bränslen
   » Rivningsvirke
   » Sump
   » Agro bränslen
   » Grönavfall

Även bränslen med liten partikelstorlek som sågspån och frästorv kan användas


Olja och gas lösningar

Ångpanne anläggningar


Unicon SF
» Tre-pass eldpanna
» Kapacitetsområde 7-300 t / h

Unicon ST
» Naturlig cirkulationsvattenpanna
» Kapacitetsområde: 30-600 t / h

Unicon MST
» Naturlig cirkulationsvattenpanna
» Kapacitetsområde: 20-300 t / h
Hetvatten pannanläggningar

Unicon WF
» Tre-pass eldpanna
» Kapacitetsområde: 5-300 MW

Unicon WT
» Naturlig cirkulationsvattenpanna
» Kapacitetsområde: 20-500 MWService

Alla energiproduktionsenheter fungerar effektivast när de drivs och underhålls enlig plan. Vår egen serviceorganisation garanterar hög kvalitet för pannanläggningens hela livscykel.

Fjärrövervakning och operativa tjänster
Vi har vår egen 24/7 fjärrkontrollsenhet med erfarna medarbetare som arbetar gentemot våra kunders pannanläggningar med drift och andra stödjande uppgifter.

Utbildning och andra specialiserade tjänster
Våra experter erbjuder kundanpassade tjänster för alla delar av anläggningen.

Underhållstjänst
Yrkesmässigt underhåll garanterar hög panntillgänglighet och framtida servicebehov förutses.

Moderniseringstjänster
Vi erbjuder konverteringar, modiefieringar och optimeringar för pannanläggningar på totalentreprenad. Med hjälp av våra konstruktörer och andra interna resurser, kan vi öka kapaciteten och effektiviteten i en pannanläggning.

Reservdelar tjänster
Tillgängligheten och lagring av våra energianläggningars reservdelar är baserad på historiedata och kunskap, om bioanläggningar under lång tid, med professionell drift och underhåll av pannanläggningen.


Förbättra anläggnings övervakning och styrning med PlantSys

PlantSys är ett övervakningssystem för anläggningen, som möjliggör fjärrhjälp och fjärrstyrning enligt kundernas behov via webben. Kunden kan använda PlantSys som anläggningens automation system eller köpa en driftövervakning som en separat tjänst.


Hårdvara funktioner:
» Datainsamling
» Fjärrsupport anslutning
» Säkerhetskopiering
» Dataöverföring
» Server plattform

Programvara funktioner:
» Automation kontroll
» Rapportering
» Flera anläggningar kan kontrolleras
» Anläggningens backup, driftdokumentation
» Reservdelshantering
» Underhålls ledning
» Prognoser och dashboards


 


News

5.10.2018
World’s leading steel company ArcelorMittal invests in clean energy production in Bosnia Herzegovina - KPA Unicon, ArcelorMittal, Finnfund and City of Zenica jointly establish a power plant company
KPA Unicon designs and delivers a power plant to ArcelorMittal’s steelworks in the city of Zeni...
Read more
20.9.2018
KPA Unicon to deliver 45 MW superheated steam boiler plant to Pomacle in France
Dalkia Est and KPA Unicon have signed a contract for delivery of Unicon Renefluid 45 MW bubbling...
Read more


» Newsarchive

Careers

4.10.2017
Open application
We are always looking for new, exciting, passionate people to join our team. If you are interested...
Read more


» Open positions
Share
Follow us:
© KPA Unicon 2019